Убийство на Марс-4

Станцията Марс-4

Написа: Снежана Ташева

Нарисува: Божидар Жеков (Буж)

Консултанти: Елена Павлова и Светлозар Янков

Редактор: Калин М. Ненов

На отдалечената станция Марс-4 намират труп. Станало е убийство. Но кой и защо го е извършил, предстои да се разбере. Тук се намесва детективът Робърт – единственият робот, живеещ на космическата станция.

Начало

Проектът се осъществява с участието и подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started